Nesprávná informace na vnějším obalu FSME-IMMUN (aktualizováno)

Aktualizováno 24. 7. 2023, přidána nová šarže.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Pfizer, spol s r.o., Česká republika, informuje o závadě v jakosti související s uvedením nesprávné informace na vnějším obalu léčivých přípravků FSME-IMMUN, 0,5ml inj. sus. isp. 1x0,5ml+j a FSME-IMMUN, 0,25ml inj. sus. isp. 1x0,25ml+j.

Uvedený jev nemá vliv na kvalitu léčivého přípravku, přípravek je bezpečný a snadno dostupný k podání. Nekonzistence informace vytištěné na vnějším obalu se skutečným obsahem obalu nepředstavuje riziko pro pacienta.

Více informací či kontakt pro další dotazy naleznete v Informační dopis_FSME-Immun či na webu SÚKL.