Společnost Avenier a.s., je největším distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů v ČR. Je rovněž provozovatelem rozsáhlé sítě 22 center Očkování a cestovní medicíny Avenier po celé České republice. Poskytuje také odborné konzultace jak pro širokou laickou veřejnost, tak i pro praktické lékaře, pediatry a lékaře jiných specializací. Od roku 2011 je ve společnosti zavedený systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.


Výhody spolupráce se společností Avenier

  • důsledné dodržování chladového řetězce a ostatních pravidel správné distribuční praxe = minimální rizika nežádoucích účinků
  • kompletní sortiment očkovacích látek od jednoho dodavatele = časová úspora, přesně stanovený termín závozu, jedna kontaktní osoba, faktury od jednoho subjektu, standardní doba splatnosti 60 dnů
  • dodávky vakcín již od 1 kusu = žádné množstevní limity a vázání finančních prostředků nebo vytváření zbytečných zásob, možnost přesného objednání pacientů na očkování
  • specializované oddělení péče o zákazníky s odbornou obsluhou - 95 % hovorů přijato do 20 vteřin od zavolání
  • objednávání vakcín zdarma na zákaznické lince 800 11 22 33 nebo přes web vakciny.avenier.cz
  • odborné poradenství a profesionální přístup vyškolených pracovníků


Správná distribuční praxe

Společnost Avenier a.s. důsledně dodržuje legislativní požadavky České republiky (vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv) a pokyny Evropské komise pro správnou distribuční praxi humánních léčivých přípravků (2013/C 343/01). Dodržování pravidel správné distribuční praxe je pravidelně kontrolováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv, hlavní lékovou autoritou České republiky.

Naši pozornost zaměřujeme zejména na dodržování přísných podmínek pro skladování a přepravu léčivých přípravků se zvláštním důrazem na dodržení chladového řetězce a citlivou manipulaci s termolabilními očkovacími látkami od okamžiku převzetí zboží až o jeho předání registrovaným zákazníkům.

Společně s každou dodávkou očkovacích látek do Vaší ordinace garantujeme předání zákonem vyžadovaných informací:

  • Dodací list se všemi důležitými informacemi o očkovacích látkách (kromě názvu, identifikace dodavatele i odběratele, také číslo šarže, doba použitelnosti, dodané množství, kód súkl, informace o ceně a obchodní přirážce u regulovaného sortimentu).
  • Kontinuální záznam z kalibrovaného zařízení o teplotě během přepravy z distribučního skladu až na Vaše pracoviště.

Avenier a.s. je držitelem distribučního povolení vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Registrace distributora v SÚKL
Distribuční povolení Avenier a.s. 
Zápis v obchodním rejstříku