Společnost Avenier v roce 2011 úspěšně zavedla a udržuje systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Zavedený a funkční systém řízení kvality zajišťuje našim zákazníkům vysokou kvalitu služeb s důrazem na spokojenost zákazníka a stálé zlepšování.

Díky zavedenému systému řízení kvality poskytujeme našim zákazníkům garanci služeb v souladu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami.

Do budoucna je našim cílem nejen certifikaci znovu obhájit, ale hlavně udržet vysokou úroveň poskytovaných služeb.

Certifikát si můžete stáhnout tady Certifikát ISO norma 2023.pdf.