Důležité informace: Možné rozlomení předplněné injekční stříkačky vakcíny Vaxneuvance

Společnost MSD ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Státním ústavem pro kontrolu léčiv informuje o možné závadě v jakosti související s možným rozlomením předplněné injekční stříkačky vakcíny Vaxneuvance (pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína), SÚKL: 0255393, šarže:  W020074,W040327, X005329

Všechny injekční stříkačky vakcíny Vaxneuvance uvedené v současné době na trhu jsou náchylné k těmto defektům. Léčivý přípravek Vaxneuvance se nestahuje, lze aplikovat pacientům

Před aplikací je nutné zkontrolovat injekční stříkačku, zda je v pořádku a vyvarovat se vyvíjení nadměrné síly na injekční stříkačku. 

Více informací a kontakt na pro další dotazy naleznete v Informačním dopise Vaxneuvance.